Benoît Fougeirol, Jean-Christophe BAILLY (text)
signed
Tomoyuki Sakaguchi